PRIJAVE NA 12. ORKA TOURNAMENT 2020 MOGU POČETI - SADA

ORKA Tournaments is held every year since 2008. Over the years, the tournament has grown, it has reached number 12, we are moving on! The stations, we think, have become the most important international youth handball event in Bosnia and Herzegovina, and in Europe as well - soon.

ORKA tournament = handball-festival is more than physical and cultural activity. It is a universal language that has the power to, and we do, to eliminate differences in politics, culture and religion - using sports to create understanding, respect, and unity without borders.

Experience the world of handball before vacation, and the sea!

                         

ORKA Tournaments se održava svake godine od 2008. godine. Tokom godina, turnir je rastao, stigao do broja 12, idemo dalje! Postaje, mislimo postao je najvažniji međunarodni omladinski rukometni događaj u Bosni i Hercegovini, a bogami i u Evropi - uskoro.

ORKA tournament = rukomet -festival je više nego fizička i kulturna aktivnost. To je univerzalni jezik koji ima moć, da se, a i mi se trudimo, eliminišu razlike u politici, kulturi i religiji - koristeći sport za stvaranje razumjevanja, poštovanja i jedinstva bez granica.

Doživite svijet rukometa prije odmora, pa pravac more!

Welcome handball friends!
Dobro došli rukometni prijatelji!

ORKA tournaments are ready!

Banja Luka je vaš grad/Banja Luka is your city

SIGN UP WE ARE WAITING FOR YOU/PRIJAVITE SE OČEKUJEMO VAS

Zanimljivosti

UČESTVIJETE LI NA ORKA 2014?:

Brojač poseta

  • Ukupno poseta: 1913026

Translate

 

Reklame